top of page
  • chokchaipanjan

ตรวจสอบงานเสาเข็มเบื้องต้นแม้ไม่ใช่วิศวกร


งานเสาเข็มถือเป็นงานฐานรากที่ต้องตรวจสอบให้ดีก่อน โดยปกติแล้วจะต้องตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างวิศวกรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งบริษัทรับตอกเสาเข็มกำแพงเพชรเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการก่อสร้างที่มีคุณภาพจึงมีวิศวกรตรวจสอบงานฐานรากตามมาตรฐาน แต่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของบ้านและอาคารก็สามารถตรวจสอบได้เองในเบื้องต้นว่างานเสาเข็มนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ และมีข้อสังเกตอะไรเพื่อแก้ไขปรับปรุง


1. ตรวจสอบขนาดและความยาวเสาเข็ม


แม้เจ้าของบ้านทั้งในจังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดอื่นใดก็ตามจะไม่สามารถคำนวณขนาดเสาเข็มได้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อวิศวกรจากบริษัทรับจ้างตอกเสาเข็มกำแพงเพชรที่มีความเชี่ยวชาญคำนวณเรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจขนาดและความยาวตามที่วิศวกรได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้โดยนำมาเปรียบเทียบเสาที่ได้นำมาก่อสร้างว่าตรงกันหรือไม่


2. เสาเข็มต้องมีตรา ม.อ.ก.


สิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อมา คือ การตรวจสอบว่าเสาเข็มได้มาตรฐาน ม.อ.ก. หรือไม่ โดยผู้ให้บริการรับตอกเสาเข็มกำแพงเพชรและบริษัทที่ให้บริการพื้นที่อื่น ๆ จะแสดงเอกสารรับรอง ม.อ.ก. มาแสดงและต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองเสาเข็มที่นำมาใช้ หากได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน ม.อ.ก. ก็เชื่อได้ว่าฐานรากของบ้านหรืออาคารจะแข็งแรงและปลอดภัย


3. ปรึกษาและสอบถามเพื่อความเข้าใจตรงกัน


แน่นอนว่าเจ้าของบ้านหรืออาคารอาจไม่ทราบรายละเอียดของทุกขั้นตอนการตอกเสาเข็ม แต่การพูดคุยและปรึกษากับบริษัทรับจ้างตอกเสาเข็มกำแพงเพชรทั้งทางด้านเทคนิค ราคา หรือขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ต้องตกลงและคุยกันให้เข้าใจ เพราะทุกขั้นตอนของการลงเสาเข็มเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องละเอียดรอบคอบ

4. ตรวจสอบการรับน้ำหนัก


การตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธี Load Test จะทำให้ทราบว่าเสาเข็มสามารถรองรับน้ำหนักตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่ตรงตามมาตรฐาน ผู้ออกแบบจะต้องแก้ไขเพื่อให้เสาเข็มสามารถรองรับน้ำหนักได้ นอกจากนี้ต้องมีการยืนยันจากผู้รับเหมาด้วยว่างานเสาเข็มหรืองานฐานรากตรงกับที่กำหนดไว้หรือไม่


5. ตรวจสอบสภาพชั้นดินก่อนลงเสาเข็ม


ดินแต่ละพื้นที่จะมีความหนาแน่นและคุณลักษณะแตกต่างกันไป เนื่องจากดินที่มีความต่างระดับมากหรือถ้ามีการขุดดินบริเวณใกล้ ๆ กับพื้นที่ที่จะลงเสาเข็มก็อาจจะส่งผลต่อการทรุดตัวของดิน ในกรณีนี้ต้องออกแบบโครงสร้างฐานรากให้รับน้ำหนักอาคารหรือตัวบ้านให้ดีก่อน ซึ่งเจ้าของบ้านต้องพูดคุยกับผู้ออกแบบและบริษัทรับตอกเสาเข็มให้ละเอียดก่อนการลงเสาเข็ม


เมื่อเจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบงานเสาเข็มเบื้องต้นได้บ้างแล้ว ก็ต้องไม่ลืมเลือกบริษัทรับตอกเสาเข็มทั้งจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริษัทรับตอกเสาเข็มกำแพงเพชรซึ่งเป็นพื้นที่ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาช่วยตรวจสอบงานเสาเข็มให้อย่างละเอียดและไม่มีข้อผิดพลาด รวมถึงให้บริการตอกเสาเข็มได้ทุกพื้นที่ เช่น บริษัทรับจ้างตอกเสาเข็มกำแพงเพชรในภาคกลางหรือสามารถให้บริการในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วไทยได้ก็จะยิ่งทำให้งานตอกเสาเข็มดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page