top of page
  • chokchaipanjan

ไขวิธีเลือกใช้เสาเข็มให้เหมาะกับงาน ของบริษัทรับตอกเสาเข็มโคราช


เสาเข็มเป็นฐานรากที่ทุกบ้านและทุกอาคารให้ความสำคัญ เพราะอายุของอาคารบ้านเรือนจะอยู่ยืนยาวเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับฐานราก แต่ถ้าจะถามถึงความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเสาเข็มคงต้องยกให้ผู้เชี่ยวชาญในภาคอีสานโดยเฉพาะบริษัทรับตอกเสาเข็มโคราชซึ่งดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและกำลังพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์เต็มกำลัง โดยเสาเข็มแต่ละประเภทก็เหมาะกับประเภทอาคารและบ้านแตกต่างกันไป รวมทั้งการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ก็แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนควรทราบและศึกษาข้อมูลเสาเข็มไปพร้อมกับการเลือกใช้บริการบริษัทรับจ้างตอกเสาเข็มโคราช เพื่อจะได้ใช้เสาเข็มให้เหมาะสมกับประเภทงาน


ตึกและอาคารขนาดใหญ่มักจะใช้เสาเข็มเจาะกับงานประเภทนี้ เนื่องจากเสาเข็มเจาะสามารถทำให้มีขนาดใหญ่จนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 200 เซนติเมตร แต่เมื่อเป็นงานขนาดใหญ่ก็ย่อมต้องใช้บริการบริษัทรับตอกเสาเข็มโคราชที่มีความชำนาญ เพราะเสาเข็มเจาะจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องทำในสถานที่ก่อสร้าง หากเป็นเสาเข็มเจาะขนาดเล็กจะใช้เครื่องมือขุดเจาะลงไปในดินธรรมดาหรือที่เรียกว่ากรรมวิธีแบบแห้ง หากเป็นเสาเข็มขนาดใหญ่จะใช้กรรมวิธีแบบเปียกที่ต้องฉีดสารเคมีเหลวหรือ Bentonite Slurry ลงหลุมที่ได้ขุดเจาะไว้ อย่างไรก็ตามการเลือกใช้เสาเข็มเจาะไม่ต้องใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มจึงไม่มีแรงสั่นสะเทือนต่อบริเวณข้างเคียง


ส่วนเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงก็ควรใช้บริการรับจ้างตอกเสาเข็มโคราช เพราะเสาเข็มประเภทนี้ต้องใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ซึ่งขั้นตอนการตอกเสาเข็มไม่ยุ่งยากเท่ากับเสาเข็มเจาะและมีราคาถูกกว่าเสาเข็มเจาะ เหมาะกับงานโครงสร้างหรือฐานรากที่เล็กกว่าเสาเข็มเจาะ โดยเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนี้มีรูปร่างอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ รูปตัวไอ รูปตัวที รูปหกเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยมตัน ดังนั้นบริษัทรับตอกเสาเข็มโคราชจะมีความเชี่ยวชาญและแม่นยำเพื่อกำหนดความยาวและขนาดของเสาเข็มประเภทนี้


เสาเข็มสปันหรือเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรงเป็นเสาเข็มอีกหนึ่งประเภทที่สามารถตอกด้วยปั้นจั่นหรือใช้วิธีตอกแบบระบบเจาะกด และใช้วิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อแล้วหมุนด้วยความเร็วจึงทำให้เสาเข็มสปันมีเนื้อคอนกรีตหนาแน่นสูงจนสามารถรับน้ำหนักได้มาก ทั้งนี้การเชื่อมต่อของเสาเข็มสปันนั้นจะมีการสั่นสะเทือนไม่มากทำให้ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อย ซึ่งบริษัทรับตอกเสาเข็มโคราชมืออาชีพจะสามารถดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนนี้ได้ดีและไม่มีปัญหาต่อฐานรากอาคารในระยะยาว


หน้าที่สำคัญในการเลือกใช้เสาเข็มให้เหมาะกับประเภทงานคงต้องยกให้มืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งบริษัทหรือผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใหญ่อย่างภาคอีสาน เช่น บริษัทรับจ้างตอกเสาเข็มโคราช นครพนม มุกดาหาร หรือในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยล้วนแต่พร้อมให้บริการเพื่อให้ทุกบ้านหรืออาคารต่าง ๆ มีความแข็งแรง ปลอดภัย และมีความคงทน

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page